Vi har kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.  Vi vänder oss till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder. Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund. 

  • Vi sätter mål tillsammans med patienter/klienter utifrån behov och önskemål.
  • Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser.
  • Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionsnedsättning till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt och självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.
  • Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård.
  • Vi arbetar även med att behandla och förebygga psykisk ohälsa.
  • Vi är aktivt engagerade i arbete med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.
  • Vi har samverkansavtal med Region Örebro Län, vilket innebär vanlig sjukvårdskostnad vid besök hos våra sjukgymnaster. Besöket hos våra sjukgymnaster kostar 220 kr, frikort gäller och är du under 20 år eller över 85 år är besöket kostnadsfritt. Till oss är alla välkomna och du behöver inte ha en remiss!
  • Rehabträning i Nordic Wellness lokaler.

Boka tid med oss genom att kontakta respektive sjukgymnast, massör eller medicinsk fotvårdare via menyn till vänster.